Công nghiệp thực phẩm

Do các quy trình thực phẩm và đồ uống, luôn có thể bị nhiễm bẩn tại một số điểm kiểm soát tới hạn (CCP). Sự ô nhiễm từ quan điểm chất lượng gây ra nguy cơ sức khỏe cho người tiêu dùng công cộng. Trước những lo ngại ngày càng tăng về an toàn thực phẩm, các nhà hóa học đang cảm thấy áp lực ngày càng nhiều hơn để cải thiện các tiêu chuẩn Chất lượng. Vì vậy, việc sử dụng đúng cột GC trong phòng thí nghiệm cho ứng dụng phù hợp sẽ gây bất lợi cho việc đạt được hiệu suất cao nhất trong quá trình tách và ít chảy máu. GS-Tek đã liệt kê các cột được đề xuất cho các ứng dụng được chọn. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng gọi cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để chúng tôi cung cấp phương pháp tốt nhất.

Đồ uống

Mô tả cột được đề xuấtP / N
GsBP-FFAP, 25m x 0,20mm x 0,3um2120-2503
GsBP-FFAP, 50m x 0,20mm x 0,3um2120-5003

Hương vị / Hương thơm

Mô tả cột được đề xuấtP / N
GsBP-1MS, 30m x 0,25mm x 0,25um1125-3002
GsBP-1MS, 30m x 0,32mm x 0,5um1132-3005
GsBP-Inowax, 30m x 0,25mm x 0,25um2025-3002
GsBP-Inowax, 60m x 0,25mm x 0,25um2025-6002

FAME

Mô tả cột được đề xuấtP / N
GsBP-5MS, 30m x 0,25mm x 0,25um1525-3002
GsBP-Inowax, 30m x 0,25mm x 0,25um2025-3002
GsBP-Carbowax, 60m x 0,25mm x 0,25um2225-6002
GsBP-50MS, 30m x 0,25mm x 0,25um5025-3002

Rượu / Rượu mùi

Mô tả cột được đề xuấtP / N
GsBP-Inowax, 30m x 0,25mm x 0,25um2025-3002