Sản phẩm & Dịch vụ

Liên hệ chúng tôi

GS-Tek là nhà sản xuất với công nghệ phân tách và sản phẩm phân tích đẳng cấp thế giới. Nó đã mở đường cho sự phát triển trong tiếp thị và hợp tác trên thị trường toàn cầu, đồng thời thành lập một đội sản xuất và kỹ thuật hàng năm. GS-Tek đã hình thành các cột sắc ký và phân tích sắc ký Phân tích hiệu ứng thương hiệu khu vực;
GS-Tek sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các khách hàng lớn theo nhiều phương thức để trở thành nhà cung cấp chiến lược toàn diện về công nghệ và sản phẩm, đồng thời sử dụng công nghệ mạnh mẽ của chúng tôi để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho các khách hàng lớn, cải thiện khả năng phân tích và đảm bảo sản xuất ổn định.

Trụ sở chính: 625 Dawson Drive, Newark, DE 19713, USA
Tel: 1-302-533-5646
Fax: 1-302-737-4547
Email: info@gs-tek.com